Uspješno završio 28. susret hrvatskih puhačkih orkestara

Na Susretu je nastupilo 17 najboljih hrvatskih puhačkih orkestara iz B i C kategorije koncertnog programa koji su svoj nastup izborili na županijskim natjecanjima. Radi se o orkestrima iz Brezničkog Huma, Bjelovara, Petrovine, Vrbovskog, Ogulina, Zagreba, Virovitice, Vrpolja, Klis-Kose, Đurđevca, Goričana, Špičkovine, Zaprešića, Karlovca, Dekanovca, Virja i Mrzlog Polja.

Bogati dvodnevni program obogatio je i nastup gostujućeg orkestra iz Slovenije Vaška godba „Vrh nad Laškim“ koji su nastupili sa mažoretkinjama “Majde Marguč” pod ravnanjem dirigenta Ivana Medveda.

Uz glavni koncertni program koji se odvio u Domu kulture u Novom Vinodolskom, 13 orkestara sudionika nastupilo je sa slobodno odabranim programom na glavnim trgovima u Novom Vinodolskom, Crikvenici i Selcu.

Stručno povjerenstvo u sastavu Robert Homen (predsjednik), Krešimir Seletković i Miro Saje dodijelili su sljedeće nagrade:

B kategorija:
1. nagrada: (YAMAHA ALT SAX) Puhački orkestar Mrzlo Polje
2. nagrada: (YAMAHA BAS BUBANJ) Limena glazba Dekanovec
3. nagrada: (LION STYLE STALAK ZA NOTE-TABLA) Puhački orkestar Zaprešić

Puhački orkestar Mrzlo Polje
Puhački orkestar Mrzlo Polje, dobitnici 1. nagrade u B kategoriji

C kategorija:
1. nagrada: (YAMAHA B TRUBA) KGD „Mosor“, Klis-Kosa
2. nagrada: (BASSON B TRUBA) Puhački orkestar DVD-a Špičkovina
3. nagrada: (LION STYLE STALAK ZA NOTE-TABLA) Gradska glazba Virovitica

KGD Mosor
KGD Mosor dobitnici 1. nagrade u C kategoriji

Nagradu Hrvatskog društva skladatelja za najbolje izvedenu skladbu hrvatskog skladatelja osvojio je Puhački orkestar Mrzlo Polje za izvedbu skladbe “Mačekova koračnica” Ive Muhvića. Isti orkestar osvojio je i nastup na Razglednici 4 Hrvatskog sabora culture koja će se održati 14. prosinca 2014. u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu.

Susret je održan pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Županije Primorsko-goranske, dok suorganizaciju Susreta potpisuju: Grad Novi Vinodolski, Grad Crikvenica, Hrvatsko društvo skladatelja HDS-ZAMP, Centar za kulturu grada Novog Vinodolskog, TZ Grada Novog Vinodolskog, TZ Grada Crikvenice, Jadran d.d. Crikvenica i Turist Book j.d.o.o. Ekskluzivni sponzori Susreta su tvrtke Euro-Unit d.o.o., Yamaha Music Europe, Buffet Crampon i Lion Style.

Program Susreta u cjelini snimio je Hrvatski radio.

Scroll to Top
Scroll to Top