BBŽ – Uručena oprema kulturno-umjetničkim udrugama s područja županije

U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji djeluje Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Bjelovarsko-bilogorske županije čiji je cilj sačuvati materijalnu i nematerijalnu baštinu koja nije obuhvaćena …

BBŽ – Uručena oprema kulturno-umjetničkim udrugama s područja županije Opširnije