SEMINAR ZA VODITELJE KONCERTNIH TAMBURAŠKIH ORKESTARA U SAMOBORU

U tijeku su prijave za Seminar za voditelje koncertnih tamburaških orkestara u organizaciji Hrvatskog sabora kulture koji će se održati dana 24. i 25.5.2014. u Samoboru, pod vodstvom dirigenta Siniše Leopolda u suradnji s Mlađim orkestrom Tamburaškog društva „Ferdo Livadić“, Samobor. Seminar se odvija u prostorijama Društva na adresi: Trg Matice Hrvatske 3, Samobor.

RASPORED SEMINARA:

Subota, 24.05.2014.

10:00 – 12:30 h
Rad polaznika i voditelja (osnove dirigentske tehnike i analiza zadanih partitura)
12:30 – 14.30 h
Pauza
14:00 – 16:30 h
Proba s tamburaškim orkestrom

Nedjelja, 25.05.2014.

10:00 – 11:00 h
Rad polaznika i voditelja (osnove dirigentske tehnike)
11.00 – 13:00 h
Proba s tamburaškim orkestrom

PROGRAM SEMINARA OBUHVAĆA:
– osmišljavanje programa za tamburaške orkestre
– osnove dirigentske tehnike (manualna tehnika, samostalnost ruku)
– pravilno čitanje i učenje partiture (promjene tempa i metra, oznake za dinamiku, agogiku, korona i vrste korona, lociranje i rješavanje tehnički težih situacija u partituri, položaja, načina trzanja, balans zvuka tamburaškog orkestra, stvaranje vlastite zvučne predodžbe partiture)
– praktičan rad s orkestrom (dirigiranje zadanih partitura)

ZADANE SKLADBE:
obr. Zvonimir Bradić: Drmeš i polka
Roko Šimunaci: Vesela plesačica
Siniša Leopold: Čingi lingi polka
Siniša Leopold: Na fašniku

Scroll to Top
Scroll to Top