Seminar za voditelje folklornih skupina i članove glazbenih sekcija, Pleternica, 22.-23.11.2014.

Voditelji seminara su Krunoslav Šokac i Stjepan Večković.

Dvodnevni seminar će u svom plesnom dijelu obuhvatiti fragmente folklorne građe Slavonije (Požeške kotline) i Baranje, na kojima će sudionicima biti prezentirano nekoliko metoda rada s folklornim skupinama. U glazbenom dijelu seminara, voditelj Stjepan Večković će prezentirati tradicijska glazbala panonskog područja i njihovu praktičnu primjenu. Svrha seminara je upoznati sadašnje i buduće voditelje skupina s metodikama rada sa različitim folklornim skupinama, a na primjerima lokalne plesne i glazbene baštine.

PLAN SEMINARA:

Subota, 22.11.2014. (Krunoslav Šokac)

10,00 – 10,45 Zaštićena nematerijalna kulturna dobra Hrvatske
11,00 – 12,00 Narodni plesovi i scena
12,10 – 13,00 Plesovi Požeške kotline – plesna radionica
13,00 – 14,30 pauza za ručak
14,30 – 16,30 Kruno Šokac – Plesovi Požeške kotline – plesna radionica
16,45 – 19,00 Kruno Šokac – Baranjska kola– plesna radionica

Subota, 22.11.2014. (Stjepan Večković)

10,00 – 11,50 Hrvatska tradicijska glazbala – Tradicijska glazbala panonskog područja – uvodno predavanje
11,50 – 12,00 pauza
12,00 – 14,00 Početno i napredno sviranje gajdi, diplica, dvojnica i samice – praktičan rad s polaznicima
14.00 – 15.30 pauza za ručak
15.30 – 16,30 Prikaz izrade piska za gajde i diplice, naštimavanje glazbala
16,30 – 16,45 pauza
16.45 – 20.00 Početno i napredno sviranje gajdi, diplica, dvojnica i samice – praktičan rad s polaznicima

Nedjelja, 23.11.2014. (Krunoslav Šokac)

9,00 – 9,45 Likovni folklor – tradicijsko odijevanje i scena
10,00 – 12,00 Baranjska kola – plesna radionica
12,15 – 13,00 Primjena naučene plesne građe – koreografske slike

Nedjelja, 23.11.2014. (Stjepan Večković)

9,00 – 10,00 Glazbala u folkloru, čuvanje i održavanje
10,15 – 13,00 Početno i napredno sviranje gajdi, diplica, dvojnica i samice – praktičan rad s polaznicima

Mole se polaznici da sa sobom ponesu prikladnu obuću za ples, a svirači instrumente ako posjeduju.

PRIJAVE: Za seminar se mogu prijaviti maksimalno tri sudionika iz KUD-a, za svaki od programa. Molimo članice Zajednice udruga Požeško-slavonske županije da ispunjenu prijavnicu pošalju na fax 034 290 216 ili e-mailom na .(JavaScript must be enabled to view this email address) najkasnije do 19. studenog 2014.

ZA ČLANICE ZAJEDNICE KULTURNIH UDRUGA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE SUDJELOVANJE NA SEMINARU JE BESPLATNO. ZA NEČLANICE KOTIZACIJA JE 200,00 KN. KOTIZACIJU MOŽETE UPLATITI NA LICU MJESTA ILI OPĆOM UPLATNICOM: ZAJEDNICA KULTURNIH UDRUGA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE, IBAN: HR8023600001102267257. POZIV NA BROJ: UPISATI OIB KUD-a.

SMJEŠTAJ (o trošku seminarista): Vila Stanišić, Požega, Dr. Franje Tuđmana 10, tel: 034 312 168 i Vila Dora, Požega, Stjepana Radića 20, tel. 034 276 094.

Molimo Vas da u slučaju planiranog noćenja obavezno kontaktirate prethodno navedene lokacije poradi pravovremene rezervacije i dodatnih informacija. Sudionici seminara osobno plaćaju smještaj na odabranim lokacijama.

Molimo Vas da spomenute informacije i prijavnicu za seminar proslijedite zainteresiranima.

Očekujemo Vašu prijavu i sudjelovanje na Seminaru.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti putem e-maila na .(JavaScript must be enabled to view this email address) ili telefonom 034/290-207.

Scroll to Top
Scroll to Top