Redovna Skupština Zajednice kulturno-umjetničkih udruga

Za Skupštinu predlažemo sljedeći

D n e v n i r e d:

1.Otvaranje Skupštine i pozdravna riječ predsjednice,
2. Izbor radnih tijela Skupštine
– radnog predsjedništva,
– zapisničara,
– 2 ovjerovitelja zapisnika,
– verifikacijske komisije.
3. Podnošenje
a) Izvješća verifikacijske komisije,
b) Izvješća o radu Zajednice kulturno-umjetničkih udruga Bjelovarsko-bilogorske županije za 2012. godinu,
c) Financijskog izvješća Zajednice kulturno-umjetničkih udruga Bjelovarsko-bilogorske županije za 2012. godinu,
4. Rasprava i usvajanje izvješća
5. Prijedlog Programa rada Zajednice i Financijskog plana za 2013. godinu
6. Rasprava i usvajanje predloženih planova
7. Razno

Molimo Vas da se odazovete sjednici Skupštine, a u slučaju spriječenosti opravdate svoj dolazak (tel.221-932) ili pošaljete zamjenu te ovjerenu Odluku o zamjeni.

S poštovanjem,
PREDSJEDNICA ZAJEDNICE
Jadranka Kruljac-Sever, .v.r

Scroll to Top
Scroll to Top