Prolongiran rok za slanje radova na Natječaj za nove skladbe HSK-a do 15.10.2022.

Produžen je rok za dostavu radova na:

  • Natječaj za nove skladbe namijenjene amaterskim malim vokalnim sastavima
  • Natječaj za nove skladbe namijenjene amaterskim tamburaškim orkestrima i
  • Natječaj za nove skladbe namijenjene amaterskim puhačkim orkestrima

Novi rok zaprimanja radova je 15. listopada 2022.

Napomena: Autori koji su dostavili skladbe na natječaje HSK-a za nove skladbe u roku do 1. srpnja 2022. mogu ih povući ukoliko se ne slažu s produljenjem natječaja HSK-a na novi rok, do 15. listopada 2022. jer će realizacija istih uslijediti najkasnije u prosincu 2022. godine. Zahvaljujemo se na razumijevanju.

U nastavku pronađite uvjete prolongiranih natječaja s novim rokom zaprimanja.

Hrvatski sabor kulture uz financijsku potporu Ministarstva kulture RH raspisuje javne i anonimne natječaje za 2022. godinu:

Natječaj za nove skladbe namijenjene amaterskim malim vokalnim sastavima 

Pravila Natječaja: 
Prijavljene skladbe: 
– ne smiju biti prije objavljivane niti izvedene
– moraju biti minimalno troglasne fakture
– moraju biti u trajanju od 3 do 5 minuta
– moraju biti namijenjene izvođenju malim vokalnim sastavima a cappella (bez instrumentalne pratnje) do maksimalno 16 pjevača
– moraju biti skladane na tekstualni predložak na hrvatskom jeziku. (Obvezno je navesti autora ili izvor tekstualnog predloška.)

Sve prispjele radove ocijenit će stručno povjerenstvo koje može dodijeliti sljedeće novčane nagrade:
1.    nagrada: 1.500,00 kn bruto 2
2.    nagrada: 1.000,00 kn bruto 2

Prijava za Natječaj:
Rok za dostavljanje prijava je 15. listopada 2022. godine. Radove je potrebno poslati/dostaviti na adresu Hrvatskog sabora kulture, Ulica kralja Zvonimira 17, 10 000 Zagreb s naznakom „Natječaj za nove skladbe – mali vokalni sastavi“
Prijava mora sadržavati: 
– 3 (tri) primjerka partiture u kompjuterskom ispisu ili eventualno čitkom rukopisu, koja su potpisana isključivo šifrom, bez navođenja imena autora. 
– Osobne podatke (s navedenim imenom i prezimenom, adresom, e-mailom, brojem telefona i kratkom biografijom) koje je potrebno priložiti u posebnoj, zatvorenoj kuverti s naznačenom šifrom (kako bi se zajamčila tajnost natječaja). 
– Prijavi je poželjno priložiti 3 (tri) kopije demo snimke skladbi na cd-u ili dvd-u (nije obvezno).

Uvjeti:
Slanjem skladbe na Natječaj autori jamče originalnost prijavljenog djela, da su isključivi nositelji autorskog prava te da djelo nije ranije ili za vrijeme trajanja ovog Natječaja bilo nagrađeno, javno izvođeno i objavljeno. Radovi primljeni na Natječaj ne vraćaju se autorima. Neće se prihvatiti skladbe prijavljene na prethodne Natječaje Hrvatskog sabora kulture. Autor nema pravo jednostrano povući odabranu skladbu. Radovi koji ne udovoljavaju navedenim uvjetima neće biti uzeti u razmatranje. Hrvatski sabor kulture zadržava pravo ne dodjeljivanja navedenih novčanih nagrada kao i dodjeljivanja dodatnih novčanih nagrada u okviru odobrenih sredstava, ovisno o kvaliteti i količini pristiglih skladbi. Slanjem skladbi na Natječaj autori prihvaćaju sve natječajne uvjete. Nagrađeni autori prenose na Hrvatski sabor kulture: 
– isključivo i neograničeno trajno pravo izdavanja, iskorištavanja i distribucije, za cijeli svijet, u bilo kojem obliku te u neograničenom broju primjeraka, 
– trajno pravo snimanja, izdavanja i stavljanja u promet nosača zvuka,
– prve javne izvedbe,
– trajno pravo prijenosa putem radija, televizije i drugih digitalnih medija.
Sva ostala prava ostaju autorima prema Zakonu o autorskom pravu. 
Dodijeljene nagrade bit će isplaćene autorima nakon predaje partitura u digitalnom obliku ili eventualno čitkom rukopisu po sklopljenom ugovoru. 

Za detaljnije informacije možete nas kontaktirati na telefon 01/462-1737 ili mail glazba@hrsk.hr. Rezultati Natječaja bit će objavljeni u prosincu 2022. godine na web stranici Hrvatskog sabora kulture: www.hrsk.hr.

Natječaj za nove skladbe namijenjene amaterskim tamburaškim orkestrima

Pravila Natječaja: 
Prijavljene skladbe: 
– ne smiju biti prije objavljivane niti izvedene
– moraju biti u trajanju od 3 do 4 minute
– maksimalni dopušteni sastav orkestra: Bis. 1., Bis. 2., Bis. 3., Brč. 1., Brč. 2., Brč. 3., E-Brč. 1. ( + ev. E-Brč.2), Člo. 1. ( + ev. Člo 2.), Bug., Brd. 

Sve prispjele radove ocijenit će stručno povjerenstvo koje može dodijeliti sljedeće novčane nagrade:
1.    nagrada: 4.500,00 kn bruto 2
2.    nagrada: 3.000,00 kn bruto 2

Prijava za Natječaj:
Rok za dostavljanje prijava je 15. listopada 2022. godine. Radove je potrebno poslati/dostaviti na adresu Hrvatskog sabora kulture, Ulica kralja Zvonimira 17, 10 000 Zagreb s naznakom „Natječaj za nove skladbe – tamburaški orkestri“.
Prijava mora sadržavati: 
– 3 (tri) primjerka partiture u kompjuterskom ispisu ili eventualno čitkom rukopisu, koja su potpisana isključivo šifrom, bez navođenja imena autora. 
– Osobne podatke (s navedenim imenom i prezimenom, adresom, e-mailom, brojem telefona i kratkom biografijom) koje je potrebno priložiti u posebnoj, zatvorenoj kuverti s naznačenom šifrom (kako bi se zajamčila tajnost natječaja). 
– Prijavi je poželjno priložiti 3 (tri) kopije demo snimke skladbi na cd-u ili dvd-u (nije obvezno).

Uvjeti:
Slanjem skladbe na Natječaj autori jamče originalnost prijavljenog djela, da su isključivi nositelji autorskog prava te da djelo nije ranije ili za vrijeme trajanja ovog Natječaja bilo nagrađeno, javno izvođeno i objavljeno. Radovi primljeni na Natječaj ne vraćaju se autorima. Neće se prihvatiti skladbe prijavljene na prethodne Natječaje Hrvatskog sabora kulture. Autor nema pravo jednostrano povući odabranu skladbu. Radovi koji ne udovoljavaju navedenim uvjetima neće biti uzeti u razmatranje. Hrvatski sabor kulture zadržava pravo ne dodjeljivanja navedenih novčanih nagrada kao i dodjeljivanja dodatnih novčanih nagrada u okviru odobrenih sredstava, ovisno o kvaliteti i količini pristiglih skladbi. Slanjem skladbi na Natječaj autori prihvaćaju sve natječajne uvjete. Nagrađeni autori prenose na Hrvatski sabor kulture: 
– isključivo i neograničeno trajno pravo izdavanja, iskorištavanja i distribucije, za cijeli svijet, u bilo kojem obliku te u neograničenom broju primjeraka, 
– trajno pravo snimanja, izdavanja i stavljanja u promet nosača zvuka,
– prve javne izvedbe,
– trajno pravo prijenosa putem radija, televizije i drugih digitalnih medija.
Sva ostala prava ostaju autorima prema Zakonu o autorskom pravu. 
Dodijeljene nagrade bit će isplaćene autorima nakon predaje partitura u digitalnom obliku ili eventualno čitkom rukopisu po sklopljenom ugovoru. 

Za detaljnije informacije možete nas kontaktirati na telefon 01/462-1737 ili mail glazba@hrsk.hr. Rezultati Natječaja bit će objavljeni u prosincu 2022. godine na web stranici Hrvatskog sabora kulture: www.hrsk.hr.   

Natječaj za nove skladbe namijenjene amaterskim puhačkim orkestrima 

Pravila Natječaja: 
Prijavljene skladbe: 
– ne smiju biti prije objavljivane niti izvedene
– budući će ovogodišnje nagrađene skladbe biti zadane skladbe za Susrete hrvatskih puhačkih orkestara 2025. godine, trebaju biti usklađene sa specifikacijama B ili D kategorije koju je potrebno istaknuti na partituri (prilog 1., 2. i 3. – gledati samo specifikacije za B i D kategoriju) 

Sve prispjele radove ocijenit će stručno povjerenstvo koje može dodijeliti sljedeće novčane nagrade:
1.    nagrada: 7.000,00 kn bruto 2
2.    nagrada: 5.000,00 kn bruto 2

Prijava za Natječaj:
Rok za dostavljanje prijava je 15. listopada 2022. godine.  Radove je potrebno poslati/dostaviti na adresu Hrvatskog sabora kulture, Ulica kralja Zvonimira 17, 10 000 Zagreb s naznakom „Natječaj za nove skladbe – puhački orkestri“.
Prijava mora sadržavati: 
– 3 (tri) primjerka partiture u kompjuterskom ispisu ili eventualno čitkom rukopisu, koja su potpisana isključivo šifrom, bez navođenja imena autora. 
– Osobne podatke (s navedenim imenom i prezimenom, adresom, e-mailom, brojem telefona i kratkom biografijom) koje je potrebno priložiti u posebnoj, zatvorenoj kuverti s naznačenom šifrom (kako bi se zajamčila tajnost natječaja). 
– Prijavi je poželjno priložiti 3 (tri) kopije demo snimke skladbi na cd-u ili dvd-u (nije obvezno).

Uvjeti:
Slanjem skladbe na Natječaj autori jamče originalnost prijavljenog djela, da su isključivi nositelji autorskog prava te da djelo nije ranije ili za vrijeme trajanja ovog Natječaja bilo nagrađeno, javno izvođeno i objavljeno. Radovi primljeni na Natječaj ne vraćaju se autorima. Neće se prihvatiti skladbe prijavljene na prethodne Natječaje Hrvatskog sabora kulture. Autor nema pravo jednostrano povući odabranu skladbu. Radovi koji ne udovoljavaju navedenim uvjetima neće biti uzeti u razmatranje. Hrvatski sabor kulture zadržava pravo ne dodjeljivanja navedenih novčanih nagrada kao i dodjeljivanja dodatnih novčanih nagrada u okviru odobrenih sredstava, ovisno o kvaliteti i količini pristiglih skladbi. Slanjem skladbi na Natječaj autori prihvaćaju sve natječajne uvjete. Nagrađeni autori prenose na Hrvatski sabor kulture: 
– isključivo i neograničeno trajno pravo izdavanja, iskorištavanja i distribucije, za cijeli svijet, u bilo kojem obliku te u neograničenom broju primjeraka, 
– trajno pravo snimanja, izdavanja i stavljanja u promet nosača zvuka,
– prve javne izvedbe,
– trajno pravo prijenosa putem radija, televizije i drugih digitalnih medija.
Sva ostala prava ostaju autorima prema Zakonu o autorskom pravu. 
Dodijeljene nagrade bit će isplaćene autorima nakon predaje partitura u digitalnom obliku ili eventualno čitkom rukopisu po sklopljenom ugovoru. 
Za detaljnije informacije možete nas kontaktirati na telefon 01/462-1737 ili mail glazba@hrsk.hr. Rezultati Natječaja bit će objavljeni u prosincu 2022. godine na web stranici Hrvatskog sabora kulture: www.hrsk.hr.

OVDJE pronađite više informacija.

Scroll to Top
Scroll to Top