POZIV NA SEMINAR ZA VODITELJE KONCERTNIH TAMBURAŠKIH ORKESTARA

Ovim putem Vas obavještavamo kako će se Seminar za voditelje koncertnih tamburaških orkestara u organizaciji Hrvatskog sabora kulture, zbog tehničkih razloga umjesto najavljenog datum 26. i 27.04. 2014. održati u kasnijem terminu, dana 24. i 25. 05. 2014. u Samoboru, pod vodstvom dirigenta Siniše Leopolda umjesto najavljenog dirigenta Matije Fortune.

Seminar će se ostvariti u suradnji s Mlađim orkestrom Tamburaškog društva „Ferdo Livadić“, Samobor i njihovom dirigenticom Petrom Vojvodić, u prostorijama Društva na adresi: Trg Matice Hrvatske 3, Samobor (prostor unutar Glazbene škole „Ferdo Livadić“).

U nastavku šaljemo izmijenjen raspored i program skladbi, kao i nadopunjenu prijavnicu, te pozivamo sve zainteresirane da se prijave!

RASPORED SEMINARA:

Subota, 24.05.2014.
10:00 – 12:30 h Rad polaznika i voditelja (osnove dirigentske tehnike i analiza zadanih partitura)
12:30 – 14.30 h Pauza
14:00 – 16:30 h Proba s tamburaškim orkestrom

Nedjelja, 25.05.2014.
10:00 – 11:00 h Rad polaznika i voditelja (osnove dirigentske tehnike)
11.00 – 13:00 h Proba s tamburaškim orkestrom

PROGRAM SEMINARA OBUHVAĆA:

– osmišljavanje programa za tamburaške orkestre
– osnove dirigentske tehnike (manualna tehnika, samostalnost ruku)
– pravilno čitanje i učenje partiture (promjene tempa i metra, oznake za dinamiku, agogiku, korona i vrste korona, lociranje i rješavanje tehnički težih situacija u partituri, položaja, načina trzanja, balans zvuka tamburaškog orkestra, stvaranje vlastite zvučne predodžbe partiture)
– praktičan rad s orkestrom (dirigiranje zadanih partitura)

ZADANE SKLADBE

obr. Zvonimir Bradić: Drmeš i polka
Roko Šimunaci: Vesela plesačica
Siniša Leopold: Čingi lingi polka
Siniša Leopold: Na fašniku

Napomena: Molimo polaznike da ponesu tambure te prouče zadane partiture koje će Vam biti poslane nakon prijave.

BIOGRAFIJA VODITELJA SEMINARA

Skladatelj, glazbeni pedagog, dirigent i publicist Siniša Leopold diplomirao je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, gdje od 1985. djeluje kao viši predavač. Od iste godine profesionalno djeluje i kao šef-dirigent Tamburaškoga orkestra HRT-a. Posebno se posvetio folklornom glazbenom izrazu i radu s tamburaškim orkestrima. Jedan je od autora prvoga udžbenika za tambure (1992.), a napisao je i knjigu „Tambura u Hrvata“ (1995.). Autor je niza skladbi i aranžmana, filmske i scenske glazbe te prvoga pučkog tamburaškog mjuzikla „Janica i Jean“. Njegove skladbe i obrade nezaobilazne su na programima mnogih ansambala i orkestara, a svojim radom i dalje promiče glazbene izričaje na polju orkestralne tamburaške glazbe. Aktivan je i kao pedagog u Školi hrvatskoga folklora te voditelj mnogobrojnih inozemnih seminara. Dobitnik je niza uglednih nagrada i priznanja.

PRIJAVE ZA SEMINAR:

PRIJAVNICA:
– Za prijavu na seminar potrebno je ispuniti priloženu prijavnicu i poslati je elektronskom poštom na e-mail: .(JavaScript must be enabled to view this email address) i/ili faksom na broj 01/4621738, najkasnije do 21.05.2014.
– Nakon zaprimljene prijavnice, poslat ćemo Vam zadane partiture koje će se obrađivati na Seminaru (e-mailom ili poštom). Prijavite se što prije da biste imali vremena za studiranje skladbi!

KOTIZACIJA:
– Za sve članice Hrvatskog sabora kulture i njihove članove seminar je BESPLATAN, dok za ne članove kotizacija iznosi 250,00 kn.
– Sudionici Seminara koji nisu članovi Hrvatskog sabora kulture dužni su najkasnije do 23.05.2014. uplatiti kotizaciju.

Podaci za uplatu kotizacije:

Prilikom plaćanja kotizacije, molimo da unutar rubrika uplate navedete sljedeće podatke:
Uplatitelj: Navedite puni naziv Orkestra čiji ste predstavnik te ime i prezime polaznika Seminara
Poziv na broj: Navedite OIB uplatitelja
Svrha doznake: Seminar za voditelje koncertnih tamburaških orkestara 2014.

Podaci o HSK:u:

Hrvatski sabor kulture, Ulica kralja Zvonimira 17, 10 000 Zagreb, OIB: 45263394181
Broj žiro računa (IBAN): HR7223600001101534566 (Zagrebačka banka)
Potvrdu o uplati potrebno je poslati faksom (01/4621738) ili mailom (.(JavaScript must be enabled to view this email address)).
Napomena: U slučaju da polaznik ne prisustvuje seminaru, uplaćena kotizacija se ne vraća.

SMJEŠTAJ I PREHRANA (o trošku polaznika seminara):
– Smještaj i prehranu polaznika organiziraju i pokrivaju sami polaznici.
– Ovdje navodimo mogućnosti rezervacije smještaja i prehrane u Hotelu ”Lavica” (Ferde Livadića 5, Samobor) u jednokrevetnim ili dvokrevetnim sobama. Cijena jednokrevetna sobe s doručkom iznosi 232,00 kn, a dvokrevetne s doručkom po osobi 157,00 kn. Nadoplata za pojedini obrok (ručak, večera) iznosi 40 kn. Moguće je rezervirati i samo ručak u subotu uz prethodnu najavu za one koji nisu na pansionu u hotelu „Lavica“.
Molimo Vas da u slučaju planiranog noćenja i prehrane (o svom trošku) obvezno kontaktirate Hotel ”Lavica” poradi rezervacije na tel. 01/3368-000. Troškove smještaja i/ili prehrane plaćaju sudionici osobno na recepciji hotela.

PONUDA NOTNIH IZDANJA HSK-A ZA TAMBURAŠKE ORKESTRE
Želimo Vam ukazati na bogatu ponudu notnih izdanja Hrvatskog sabora kulture koju možete pretražiti i na web stranici HSK (www.hrsk.hr/publikacije). Sudionici seminara ostvaruju posebne pogodnosti prilikom kupnje partitura za tamburaške orkestre. Na niže naznačene cijene naših izdanja za članove HSK, ostvarujete dodatan popust od 50%. Obavezna je prethodna rezervacija na broj telefona 01/4618-825 ili na mail: .(JavaScript must be enabled to view this email address).

S poštovanjem,
Hrvatski sabor kulture

Scroll to Top
Scroll to Top