Poziv na seminar za dirigente zborova i malih vokalnih sastava 10.-11.5.2014., Zagreb

RASPORED SEMINARA:

Subota, 10.05.2014.

10.00 – 14:30 (rad voditelja sa polaznicima)
14:30 – 16:30 (pauza)
16:30 – 19:00 (praktičan rad na zadanim djelima sa zborom)

Nedjelja, 11.05.2014.

10.00 – 14:30 (praktičan rad na zadanim djelima sa zborom)

TEME SEMINARA:
– opći problemi dirigentske tehnike
– tehnika uzmaha
– opći problemi disanja (dirigenata i zbora – reflektorno disanje)
– interpretacija kao spoj teksta i glazbe.

ZADANE SKLADBE:
1. M. Este: How Merilly We Live
2. J. Busto: Salve Regina
3. K. Miklos: Salve Regina
4. V. Špoljarić: Visoka žuta žita
5. Narodna: La Tarara
6. Narodna: Vo pole bereza stojala
7. Srebotnjak: Rezijanska

PRIJAVE ZA SEMINAR:

PRIJAVNICA: – Za prijavu na seminar potrebno je ispuniti priloženu prijavnicu i poslati je elektronskom poštom na e-mail: .(JavaScript must be enabled to view this email address) i/ili faksom na broj 01/4621738, najkasnije do 06.5.2014.
– Nakon zaprimljene prijavnice, poslat ćemo Vam zadane partiture koje će se obrađivati na Seminaru (e-mailom ili poštom). Prijavite se što prije da biste imali vremena za studiranje skladbi!

Poziv i prijavnica za Seminar

KOTIZACIJA:
– Za sve članice Hrvatskog sabora kulture i njihove članove seminar je BESPLATAN, dok za ne članove kotizacija iznosi 250,00 kn.
– Sudionici Seminara koji nisu članovi Hrvatskog sabora kulture dužni su najkasnije do 08.05.2014. uplatiti kotizaciju.
Podaci za uplatu kotizacije:
Prilikom plaćanja kotizacije, molimo da unutar rubrika uplate navedete sljedeće podatke:
Uplatitelj: Navedite puni naziv Zbora ili vokalnog sastava čiji ste predstavnik te ime i prezime polaznika Seminara
Poziv na broj: Navedite OIB uplatitelja
Svrha doznake: Seminar za dirigente zborova i malih vokalnih sastava 2014.

Podaci o primatelju uplate:
Hrvatski sabor kulture,
Ulica kralja Zvonimira 17,
10 000 Zagreb,
OIB: 45263394181,
broj žiro računa (IBAN): HR7223600001101534566 (Zagrebačka banka).

Potvrdu o uplati potrebno je poslati faksom (01/4621738) ili mailom (.(JavaScript must be enabled to view this email address)).
Napomena: U slučaju da polaznik ne prisustvuje seminaru, uplaćena kotizacija se ne vraća.

SMJEŠTAJ I PREHRANU polaznika organiziraju i pokrivaju sami polaznici.

Scroll to Top
Scroll to Top