Održan seminar o pučkim tradicijskim glazbalima

Seminar je bio posvećen puhačkim glazbalima – jedinkama, dvojkama, trojkama…, gajdama, dudama bilogorskim i podravskim. Voditelj seminara, Vjekoslav Martinić, svirač je na tradicijskim glazbalima, dugogodišnji predavač na Seminaru folklora Panonske zone u Vinkovcima, nastavnik glazbene kulture, voditelj sekcije tradicijskih glazbala i tamburaškog orkestra FA „Zdenac“ Garešnica, predsjednik i voditelj udruge „Gareš’ki kulturni centar“ te član „Hrvatskog gajdaškog orkestra“.

Scroll to Top
Scroll to Top