Obavijest o prolongaciji roka za prijave i selekcije te novim terminima održavanja 61. Festivala hrvatskih kazališnih amatera

Nastavno na trenutnu epidemiološku situaciju te aktualne mjere Nacionalnog stožera civilne zaštite RH, sukladno kojima je i dalje na snazi obustava održavanja svih amaterskih kulturno-umjetničkih izvedbi, programa i manifestacija u zatvorenim prostorima, te u cilju poticaja i revitalizacije rada amaterskih kazališta i skupina, ovim putem obavještavamo vas o prolongacijama rokova za prijave i selekcije predstava te novim terminima održavanja 61. Festivala hrvatskih kazališnih amatera, kako slijedi:

  • Rok za prijave predstava produžuje se zaključno do 5. rujna 2021.
  • Rok za slanje video snimaka prijavljenih predstava putem poveznica za pregled i preuzimanje snimki produžuje se zaključno do 10. listopada 2021.
  • Rok za održavanje županijskih smotri i pojedinačnih selekcija (gdje će iste biti održane) produžuje se zaključno do 20. listopada 2021.

61. Festival hrvatskih kazališnih amatera (61. FHKA) bit će, ukoliko to dopusti epidemiološka situacija i propisane mjere, održan u Vodicama u novim terminima: 12. – 14. 11. te 19. – 21. 11. 2021.

  • Prijavnicu za 61. FHKA (koju dostavljamo u prilogu) potrebno je dostaviti Hrvatskom saboru kulture putem e-pošte na adresu: kazaliste@hrsk.hr (s naznakom Prijava za 61. FHKA) te svojoj županijskoj zajednici (ukoliko skupina djeluje u županiji u kojoj zajednica KUU postoji i djeluje) najkasnije do novog roka: 5. 9. 2021.
  • Skupine koje su već dostavile svoje prijavnice (u roku do 25. 7.), ne trebaju iste slati ponovo.

Također, podsjećamo da se selekcije prijavljenih predstava vrše sukladno postojećim Pravilima Festivala hrvatskih kazališnih amatera uz mogućnost video selekcije: ukoliko u županiji prijavljenih skupina, obzirom na specifičnu epidemiološku situaciju, nije organizirana županijska smotra, niti postoji mogućnost nastupa na pojedinačnoj selekciji ili na smotri u susjednoj županiji, sve skupine te županije mogu poslati video snimke prijavljenih predstava putem poveznice za pregled snimke, najkasnije do 10. listopada 2021.

Ukoliko je organizirana županijska smotra ili pojedinačna selekcija jedne ili dviju predstava iz
pojedinih županija, sve skupine iz tih županija selekciji pristupaju nastupom na smotri ili pojedinačnoj
selekciji te nemaju mogućnost slanja video snimke.

Prijavljene amaterske kazališne udruge Hrvata koje djeluju izvan RH selekciji pristupaju isključivo
dostavom poveznice za pregled kvalitetnih video snimki predstava u novom navedenom roku (do 10. 10.), koje će vrednovati selektor HSK-a – koji od svih prijavljenih može odabrati jednu za
ravnopravno sudjelovanje na FHKA-u.

Skupine odabrane za nastup na FHKA-u dužne su, u roku od 15 dana od dana dostave odluke
selektora/stručnog povjerenstva, HSK-u dostaviti snimku odabrane predstave koja će biti korištena u slučaju online realizacije Festivala.

*U slučaju više sile, HSK zadržava pravo prilagodbe Pravila i organizacije FHKA novonastalim okolnostima.

Za dodatne informacije možete kontaktirati Martinu Brumen, stručnu suradnicu za kazališnu,
književnu i likovnu kulturu u HSK-u, na broj 095/4556879 ili 01/4556879, te putem e-maila na:
kazaliste@hrsk.hr

U nadi da ćemo 61. izdanje Festivala hrvatskih kazališnih amatera uspješno realizirati u Vodicama,
srdačno vas pozdravljamo.

Scroll to Top
Scroll to Top