Loading Događanja

« Sva Događanja

  • Ovaj događaj je prošao.

Poziv za predlaganje online autorskih i originalnih umjetničko-edukativnih seminara i/ili radionica namijenjenih voditeljima amaterskih kulturno-umjetničkih udruga

17. svibnja 2020.

Hrvatski sabor kulture (u nastavku Naručitelj) je objavio javni Poziv za predlaganje online autorskih i originalnih umjetničko-edukativnih seminara i/ili radionica namijenjenih voditeljima amaterskih kulturno-umjetničkih udruga.

1. Pravo podnošenja prijava na temelju ovoga Poziva imaju fizičke osobe (u nastavku izvršitelji) na području Republike Hrvatske čija znanja i vještine odgovaraju području za koje se seminar i/ili radionica prijavljuje.

2. Sadržaj seminara i/ili radionica treba biti usklađen sa djelatnošću Hrvatskog sabora kulture:
obrazovanje i stručno osposobljavanje voditelja amaterskih kulturno-umjetničkih udruga za stručan i kvalitetan rad amaterskih kulturno-umjetničkih udruga-članica Hrvatskog sabora kulture.

3. Predloženi seminari i/ili radionice trebaju pokrivati jedno od područja kulturno-umjetničkog
amaterizma: kazalište, književnost, likovnost, puhački ili tamburaški orkestri, pjevački zborovi, mali vokalni sastavi, folklorni ansambli ili skupine te suvremeni ples.

4. Svaki predloženi seminar i/ili radionica mora biti izveden od strane prijavljenog izvršitelja te biti sadržajno i predavački prilagođen online uživo prijenosu putem ZOOM aplikacije, koji će organizirati, upravljati i emitirati Naručitelj.

5. Izvršitelji koji su u mogućnosti realizirati seminare i/ili radionice u prostorijama Hrvatskog sabora kulture u Zagrebu nisu dužni osigurati nikakve tehničke uvjete za online realizaciju istih jer će ih realizirati Naručitelj.

6. Izvršitelji koji nisu u mogućnosti realizirati seminare i/ili radionice u prostorijama Hrvatskog sabora kulture u Zagrebu dužni su osigurati računalo s kamerom i instaliranu besplatnu Zoom aplikaciju (isto uključuje poznavanje rada putem Zoom aplikacije) te odgovarajuću i stabilnu internetsku vezu za online prijenos.

7. Svi seminari i/ili radionice moraju udovoljavati uvjetu trajanja od maksimalno 9 školskih sati
(školskim satom podrazumijeva se 45 minuta).

8. Troškovnik kao prilog prijavi, treba obuhvatiti ukupan broj sati, a isti ne može biti veći od 11 sati što uključuje 6-7 sati predavačkog rada (grupirati u blok satove tijekom 2 ili 3 uzastopna dana, u pravilu vikendom), 1-2 sata odgovaranja na pitanja sudionika programa te eventualno 1-2 sata pripreme (izrada audio-video materijala za predavački rad…). Prijedlog troškovnika nastaje umnoškom broja realiziranih sati i naknade po satu u iznosu od 150,00 kn neto i ne može biti veći od 1.650,00 kn neto.

9. Sve u roku pristigle prijave s potpunom dokumentacijom razmotrit će stručni savjeti i stručna
služba pojedinih djelatnosti Hrvatskog sabora kulture te uputiti prijedlog Upravnom odboru
Hrvatskog sabora kulture, koji će donijeti odluku o izboru seminara i/ili radionice. S odabranim
izvršiteljima seminara i/ili radionice sklopit će se ugovor o autorskom djelu kojim će se urediti prava i obveze Naručitelja i Izvršitelja. Članovi stručnih savjeta Hrvatskog sabora kulture isključuju se od mogućnosti prijave na Poziv.

10. Svi realizirani seminari i/ili radionice bit će audio-video snimani za potrebe Naručitelja i njegovih članica čime će Hrvatski sabor kulture ostvariti isključivo pravo izdavanja u bilo kojem obliku, isključivo i neograničeno pravo iskorištavanja i distribucije audio-video snimki izvedenih programa odabranih ovim Pozivom.

11. Prijavu koja uključuje detaljan opis i sinopsis seminara i/ili radionice, životopis izvršitelja, prijedlog termina realizacije (odabrati između sredine lipnja i prosinca 2020. godine) i troškovnika, potrebno je dostaviti Naručitelju putem elektroničke pošte prodaja@hrsk.hr s naznakom „Poziv HSK-a za online seminare/radionice“. Poželjno je, no nije neophodno, iskustvo izvršitelja u realizaciji online seminara i/ili radionica, a s dokazima o istom može se dopuniti prijava.

Rok za dostavljanje prijava s prilozima je 17. svibnja 2020. godine.

12. Dodatne informacije prijavitelji mogu zatražiti putem telefona 01/4556-885, 099/4556-879 ili adrese elektroničke pošte tajnik@hrsk.hr.

13. Rezultati Poziva bit će objavljeni u mjesecu lipnju 2020. godine na web stranici Hrvatskog sabora kulture www.hrsk.hr.

Scroll to Top
Scroll to Top