LJETNA ŠKOLA HRVATSKOGA FOLKLORA

Polaznici mogu odabrati jednu od ponuđenih grupa predavanja:

1. PLES
2. GLAZBALA – gdje opet odabiru između:

A) TAMBURE
B) TRADICIJSKA GLAZBALA

Prijavni list i program

Scroll to Top
Scroll to Top