KUD “Ivan Vitez Trnski” Nova Rača

Godine 1885. u Novoj Rači osnovana je Narodna čitaonica. Osnivači Čitaonice bili su tadašnji činovnici, obrtnici, trgovci i napredni poljoprivrednici. Tridesetih godina 20. stoljeća Čitaonica je imala oko 5000 knjiga. U to vrijeme osnovana je i tamburaška sekcija s oko 20 tamburaša i jazz sastav s 5 članova, a djelovali su pri Čitaonici.

Budući da tada nije bilo društvenih prostorija, Čitaonica je bila smještena u prostorijama gostionice “Hoffman“ u Novoj Rači. Za vrijeme 2. svjetskog rata Čitaonica nije radila. U vrtlogu rata nestalo je dosta imovine: knjiga i muzičkih instrumenata. Dio imovine ipak je sačuvan kod pojedinaca te je tako ostala neka materijalna osnova za nastavak rada poslije rata.

U novonastalim uvjetima od 1945. g. pod utjecajem tadašnjih društveno-političkih organizacija, a uz pomoć prosvjetnih radnika Osnovne škole u Novoj Rači, osniva se Kulturno-prosvjetno društvo “Mladost“ u okviru kojeg se pokreće rad nekoliko sekcija. Nabavljena je kino-aparatura, a kasnije i televizor.

U drugoj polovici 20. stoljeća osnovane su folklorna i dramska sekcija pri organizaciji Aktiva žena te je osnovan i tamburaški sastav od čijih članova dvojica sviraju i danas, a to su Josip Debač, rođen 1922. i Ivo Žunac, rođen 1926. pa su danas počasni članovi KUU “Ivan vitez Trnski“. Tijekom godina voditelji sekcija bili su: Marija Rački, Ivkica Kresoja, Mirko Zlatić, Brankica Stanić (folklorna), Slavica Pajtak (dramska) i Franjo Husar (tamburaška).

Folklorna sekcija aktiva žena Nove Rače (1965.)

Nastankom i razvojem Tvornice opruga “Fenor“ u Novoj Rači nastaje novo razdoblje kulturno-umjetničkog rada. Od 1981. g. sve sekcije rade kao sekcije KUD-a “Fenor“ Nova Rača. KUD “Fenor“ nabavlja kompletne nošnje za djecu i odrasle te dva kompleta tambura koje su i danas u upotrebi u Osnovnoj školi u Novoj Rači. Vođenje Društva preuzimaju gospođa Branka Novković i gospodin Vladimir Giacometti.

Od 1982. g. KUD “Fenor“ organizira Susrete folklora koji se održavaju krajem mjeseca svibnja svake godine. Rad KUD-a “Fenor“ podržavali su Tvornica opruga “Fenor“ Nova Rača, Mjesna Zajednica Nova Rača i SIZ kulture iz Bjelovara, a danas rad Udruge nesebično podržava i pomaže Općina Nova Rača i Bjelovarsko-bilogorska županija te mnogobrojni sponzori.

Smotra u Bjelovaru (1985.)
Godina 1982. i 1986. KUD “Fenor“ bio je domaćin Folklornog ansambla iz Clevelanda iz SAD-a čiji je predsjednik Marko Šarić, rođen u Drljanovcu, selu u Općini Nova Rača. Iste te godine bili smo domaćini ansamblu naših iseljenika iz SAD-a “St. George“.

Dolaskom demokratskih promjena Društvo mijenja ime u Kulturno-umjetnička udruga “Ivan vitez Trnski“.

Udruga je 1992. g. izvela program prigodom polaganja prisege postrojbe 105. brigade HV-a iz Bjelovara u Komletincima i Strizivojni. Nastupala je i u Zagrebu 1997. g. na Trgu sv. Marka prigodom prisege prvog predsjednika RH-a dr. Franje Tuđmana, a također je sudjelovala u programu 2005. g. prigodom posjeta predsjednika Republike Hrvatske Stjepana Mesića Novoj Rači.

Udruga je učlanjena u Zajednicu kulturno-umjetničkih udruga Bjelovarsko-bilogorske županije od 1998. g. kada je ujedno bila i domaćin 1. Županijskoj smotri izvornog folklora Bjelovarsko-bilogorske županije, 2006. g., a 2007. 1. Smotri malih vokalnih sastava.

Udruga je 2000. g. sudjelovala u programu TV-emisije “Lijepom Našom“ iz Bjelovara, zatim 2006. nastupila je u TV-emisiji Dobro jutro, Hrvatska, snimila je četrnaest emisija u seriji Iz hrvatske narodne baštine za Hrvatski radio Zagreb, I. program, a imala je i niz emisija na lokalnoj radiopostaji BBR.

Udruga je redovito sudjelovala na svim županijskim smotrama izvornog folklora, na svim smotrama dječjeg folklora i na 1. Smotri malih vokalnih sastava Bjelovarsko-bilogorske županije. Isto tako je sudjelovala na Međužupanijskoj smotri folklora u Novoj Gradiški 1998., u Mariji Bistrici 1999. te u Republici Mađarskoj 2005. g. povodom pristupanja Republike Mađarske Europskoj Uniji. Udruga je 2001. i 2005. g. nastupala i u programu Ivanjski krjesovi u Đakovu, a 2007. na 42. Vinkovačkim jesenima te na 4. Susretima malih vokalnih sastava u Mariji Bistrici kao i na mnogim manifestacijama širom Republike Hrvatske.

KUU Ivan vitez Trnski Nova Rača sudjelovalo je na snimanju dokumentarnog filma Svetomarske čipke.

Također smo sudjelovali u programu SVEČANOG OTVARANJA SPOMEN OBILJEŽJA POGINULIM BRANITELJIMA DOMOVINSKOG RATA 1991. -1995. GODINE, NA LOKACIJI TROKUT – NOVSKA.

Od 1. – 3. svibnja 2009. godine sudjelovali smo na međunarodnom festivalu amaterskih kulturno-umjetničkih udruga u Sofiji.

Od međunarodne suradnje važno je istaknuti suradnju s dva KUD-a iz SAD-a: Cleveland junior tamburitzans i St.George, te dva KUD-a iz Republike Mađarske: Balatonszentgyörgy i Kaposfö. KUU “Ivan vitez Trnski“ surađuje s 27 udruga izvan Bjelovarsko-bilogorske županije i sa svim udrugama naše županije te s dva češka društva.

Danas ima 5 sekcija i to dvije folklorne, dvije tamburaške i pjevačku skupinu poznatu pod imenom Treća dob. U Udruzi aktivno radi 70 članova iz Nove Rače i okolnih sela, a ima kompletne narodne nošnje za sve članove i muzičke instrumente za sve tamburaše. Osim tambura ima i tradicijska glazbala: dude, samicu i dvojnice. Njeguje izvorni folklor Bilogore i Moslavine kao i običaje svoga kraja. Svake godine održava Čijanu perja i Fašnjak (maskenbal), a prigodan program upriličuje za Đurđevo, Ivanje, Martinje (krštenje mošta) i Božić. Osobitu pažnju posvećuje edukaciji mladih članova za voditelje folklornih i tamburaških sekcija te za sviranje na tradicijskim glazbalima.

Scroll to Top
Scroll to Top