KUD “Trnovitica“ Velika Trnovitica

Kulturno-umjetničko društvo “Trnovitica“ u Velikoj Trnovitici djeluje od 1960. g. te okuplja zaljubljenike i štovatelje kulturne tradicije trnovitičkog i moslavačkog kraja u dvije sekcije: Folklornoj i Tamburaškoj. Broji oko 30-40 aktivnih i desetak pomagajućih članova.

Društveni i kulturni život u Velikoj Trnovitici ima dugu i bogatu tradiciju zapisanu i sačuvanu u spomenici Hrvatske pučke knjižnice osnovane u Velikoj Trnovitici u kolovozu 1905. g., dokumentima DVD-a Velika Trnovitica koje je još 1931. g. imalo osnovanu diletantsku skupinu zaduženu za kulturno-prosvjetni amaterizam. U okviru Seljačke sloge 1934. g. obnovljen je rad Narodne knjižnice “Josip Juraj Strossmayer“ u okviru koje se 1936. osniva Prosvjetno-gospodarska sekcija “radi organiziranja priredbi za članove i nečlanove knjižnice“.

Poslije II. svjetskog rata pri omladinskoj organizaciji u Velikoj Trnovitici osniva se 1950. g. diletantska skupina iz koje, na inicijativu nekoliko Trnovitičanki i uz pomoć tadašnjih nastavnica u trnovitičkoj Školi Dragice Kovačić i Zore Klarić, nastaje Kulturno-umjetničko društvo koje uz kraće stanke u radu, s većim ili manjim uspjehom djeluje do danas.

Uz zaslužne nastavnice, od prvog su dana u Društvu bile aktivne: Marija Margetinac, Milka Sklobić, Marija Klimeš, Marija Maretić, Milka Mađerac, Štefica Stoček, Marija Grkčević, Marica Britvić, Marinka Sladiček, Marica Krivec, Kata Šulentić, Marija Koren i Marica Šašinović.

U narednim godinama za rad Društva vežu se imena Jeronime (Jerke) Bakarić, Ivanke Brašnov, Marije Bačak, redom nastavnica u tamošnjoj Školi. Godine 1973. KUD osvaja prvo mjesto na općinskoj smotri folklora, a od 1974. godine nosi ime “Seljančica“ i u to vrijeme smatra se jednim od najaktivnijih društava u tadašnjoj općini Garešnica.

Slijede razdoblja kraćih prekidanja i oživljavanja rada vezana za odlaske učitelja i voditelja te inicijative pojedinaca, a jedna takva rezultirala je Osnivačkom skupštinom Kulturno-umjetničkog društva “Trnovitica“, održanom 28. ožujka 1999. g. Pod izvornim imenom i u tadašnjem sastavu Društvo radi do danas.

Predsjednica i voditeljica Folklorne sekcije je Ivanka Opalički, tajnica Karmela Štavalj, a blagajnica Marina Majcan. Uz spomenutu Folklornu sekciju s 23 člana u Društvu djeluje još i Tamburaška s 12 članova, voditelj Drago Orač, te Dramska sekcija s 8 članova koju vodi Ilija Zečević. Društvo se odmah registriralo i upisalo u registar udruga pod brojem 1448161, a iduće 2000. g. učlanilo se i u Zajednicu kulturno-umjetničkih udruga Bjelovarsko-bilogorske županije. Svoj prvi nastup Društvo je imalo u svojoj Trnovitici i to povodom velikog jubileja, 240. obljetnice školstva u Velikoj Trnovitici s kojim je gotovo neraskidivo povezano u svim svojim aktivnostima pa su tako i prvi glazbeni instrumenti za Tamburašku sekciju bili posuđeni od Osnovne škole “Trnovitica“.

Zbog velikog zanimanja i relativno brojnog članstva te početničkog zanosa, angažirana je i koreografkinja gđa. Romana Fezi-Martinić, te uz izvorni folklor, prve dvije godine Društvo je plesalo i koreografirane plesove. Uvježbane su koreografije Moslavine s običajem prela, moslavačko-slavonski svatovi, Slavonija i Međimurje. Dramska sekcija izvela je scenski prikaz Stevo i Mara te ceremoniju krštenja mošta. U šest mjeseci rada, te prve 1999. g., Društvo je održalo sedam nastupa.

U 2000. godini, uz pomoć Županije, nabavljeni su opanci i uvježbane dvije koreografije: Stari splitski plesovi i Ličko kolo. Po prvi put nastupili smo 14. svibnja 2000. na Županijskoj smotri folklora održanoj u Čazmi.

“Po prvi puta na smotri, pokazali su zavidan izvođački potencijal i sigurno, savjesno vodstvo. Na prvi pogled uočava se silna briga za detalje i urednost u odijevanju. Zanimljivo sklopljen program u kojem se izmjenjuju pjesme, kola i plesovi starijeg i novijeg postanja, dobro je izveden, izvođači su dobro iskoristili pozornicu, tako da s posebnim zadovoljstvom treba pohvaliti ovo Društvo.“ Riječi su to člana Prosudbenog povjerenstva sa smotre dr. sc. Tvrtka Zebeca iz Instituta za etnologiju i folkloristiku u svom kritičkom osvrtu na viđeno.

Društvo je već spomenute 2000. g. nastupilo u Mikleušu na “Zapovijedi pod lipom“, a u organizaciji i pod pokroviteljstvom Županije. Od 31. kolovoza do 4. rujna Društvo je gostovalo u Braunschweigu, u Njemačkoj. U prosincu su održana dva cjelovečernja božićna koncerta (u Garešnici i Hercegovcu) na kojima su otplesane sve dotad uvježbane koreografije.

Tijekom 2001. g. nabavljena su dva glazbena instrumenta: bas i brač, a Dramska je sekcija izvela skeč Mumija, dok Folklorna sekcija od ožujka nije imala koreografa i orjentirala se isključivo na izvorni folklor. Održano je ukupno devet nastupa od kojih izdvajamo nastup na Županijskoj smotri održanoj 13. svibnja u Velikom Trojstvu, snimanje za Net (magazin Topless) te svakako naše prvo gostovanje na Vinkovačkim jesenima gdje smo predstavljali Bjelovarsko-bilogorsku županiju, a nastupili smo u mimohodu i u službenom programu večeri zatvaranja Vinkovačkih jeseni uz izravan prijenos Vinkovačke televizije.

Bili smo i na državnoj smotri osnovnih škola, Danima kruha održanim u Daruvaru. Pokrenuli smo i po prvi put održali kulturno-tradicijsku manifestaciju Trnovitičko prelo. Te godine, uz pomoć gosp. Šimuna i gđe. Gordane Ščrbačić, nastavnika u OŠ “Trnovitica“, pokrenut je rad Malog folklora koji okuplja 15-ero djece školskog uzrasta, ali se nažalost ugasio rad Dramske sekcije.

Folklorna sekcija dječjeg uzrasta s 29 članova u 2002. g. nastupila je na Županijskoj smotri folklora održanoj 19. svibnja u Grubišnom Polju. Kritički osvrt najbolje ilustrira nastup: “Prvi nastup malih Trnovitičana obećaje lijepu budućnost društvu i selu, osobito zbog velikog broja. Lijepo da ste već na prvom nastupu imali samičara koji je pjevao…“ dr. sc. Tvrtko Zebec.

Folklorna i Tamburaška sekcija s “Trnovitičkim snabokima“ prikazanim na Županijskoj smotri u Velikom Trojstvu 2001., predstavljala je Županiju na državnoj smotri Brodsko kolo 9. lipnja 2001. u Slavonskom Brodu. Te smo godine održali ukupno jedanaest nastupa, a gostovali smo i na Otočkom proljeću 2. lipnja iste 2001. Po drugi put organizatori smo bili i domaćini na Trnovitičkom prelu, koje prerasta u tradicionalno.

I 2003. g. gostovali smo na Otočkom proljeću, Zapovijedi pod lipom, na Ličko-moslavačkom ljetu u Sincu, na Vinkovačkim jesenima. Na Županijskoj smotri te godine prikazali smo žetvene običaje i kao predstavnici Županije sudjelovali na Međužupanijskim susretima folklora održanima te godine u Bjelovaru. Na našu veliku žalost prerana smrt voditelja Dječjeg folklora gosp. Šimuna Ščrbačića prekinula je i rad s dječjom skupinom te se više ne pojavljuju na smotri. Već tradicionalno, po treći put organizirali smo Trnovitičko prelo.

Godine 2004. Društvo je skromno, cjelovečernjim programom za mještane, obilježilo pet godina djelovanja u sadašnjem sastavu. Na Županijskoj smotri te godine predstavili smo se pastirskim igrama i plesovima pod nazivom Jesen stiže dunjo moja, a gostovali smo u Gaju, povodom obilježavanja 200. godišnjice izgradnje Župne crkve Sv. Katarine gdje smo se susreli i s Antunom Škvorčevićem, biskupom požeško-slavonskim. Organizirali smo 4. Trnovitičko prelo.

U 2005 godini, poslije Županijske smotre na kojoj smo se predstavili pjesmama i plesovima trnovitičkog kraja Oj Jablane, širi grane bili smo kao predstavnici Bjelovarsko-bilogorske županije određeni za nastup na državnoj smotri Đakovački vezovi, na koju, ne našom krivicom, nismo stigli. Zato smo, na poziv organizatora 40. jubilarnih Vinkovačkih jeseni bili sudionici mimohoda 18. rujna 2005. U listopadu 2005. sudjelovali smo na smotri tamburaških sastava Požeško-slavonske županije kao gostujuće društvo, održanoj u Slavonskom Kobašu. U prosincu 2005. organizirali smo 5. Trnovitičko prelo.

Od prvih dana 2006. g. Društvo je intenzivno radilo na pripremi za izravan prijenos pučke svete mise iz Župne crkve Sv. Martina biskupa u Velikoj Trnovitici koju je HTV 2 prenosio 19. veljače. Na Županijskoj smotri folklora 2006. prikazali smo svatovski običaj dolaska mlade u kuću mladoženje Svekrvice otvaraj nam ljesu i, kao predstavnici Županije, te godine bili na 40. Đakovačkim vezovima. Sudjelovali smo na javnom snimanju radijske emisije Bisernica 18. lipnja, a 23. srpnja gostovali smo na Srpanjskim susretima folklora u Žabljaku, Bosna i Hercegovina. Za vrijeme organiziranja 6. Trnovitičkog prela na pozornici smo postavili vjerni prikaz izrade platna na tkalačkom stanu.

U 2007. g. na Županijskoj smotri folklora u Velikoj Pisanici prikazali smo običaj sjenokoše Lijepi naši strnokosi i nastupili u težačkim narodnim nošnjama. Organizirali smo Fašnik u Trnovitici te 7. Trnovitičko prelo. Kao predstavnici Županije nastupili smo na 8. Ivanjskim krjesovima u Đakovu 24. lipnja, te predstavljali Županiju na sajmu Vino-vita u Zagrebu, 5. svibnja.

Kulturno-umjetničko društvo “Trnovitica“ ima razvijenu suradnju s društvima iz svih krajeva, a posebno s društvima iz susjednih sela uz čiju pomoć žele sačuvati i prezentirati bogatu kulturnu i tradicijsku baštinu. To su društva: “Slavko Kolar“ iz Palešnika, “Graničar“ iz Garešnice, “Sloga“ iz Miklouša, “Josip Lovretić“ iz Otoka, “Matija Gubec“ iz Slavonskog Kobaša, “Lipa“ iz Sinca, “Međurača“ iz Međurače, “Husain“ iz Husaina, “Klaruš“ iz Maruševca, “Zeleni gaj“ iz Gaja, “Hrvatska čitaonica“ iz Hercegovca, “Hruševec“ iz Hruševca Kupljenskog, “Izvor“ iz Žabljaka u BiH, “Katedra čakavskog sabora“ Škrljevo, “Palična“ iz Severina, “Sloga“ iz Đurđica, “Kloštar“ iz Kloštar Ivanića, “Gušće“ iz Gušća, “Lonjsko polje“ i Udruga dijabetičara iz Garešnice.

Kulturno-umjetničko društvo “Trnovitica“, iduće će godine obilježiti desetu obljetnicu kontinuiranog rada sa željom da hrvatska i moslavačka folklorna baština živi i traje kao oblik kulturnog identiteta Hrvata i Hrvatske na početku 21. stoljeća.

Scroll to Top
Scroll to Top