Književni natječaj Hrvatskog sabora kulture

Susret hrvatskih zavičajnih književnika je književna manifestacija koja jednom godiąnje okuplja zavičajne književne stvaratelje i prezentira njihova najbolja književna ostvarenja.

Cilj Susreta je poticanje i promicanje kvalitetnog književnog stvaralaštva hrvatskih zavičajnih, neprofesionalnih književnika koji pišu hrvatskim jezikom, poticanje i njegovanje svih hrvatskih narječja (kajkavsko, čakavsko i štokavsko), afirmacija zavičajnih književnika i njihovih djela te obogaćivanje hrvatske pisane baštine.

PRIJAVE NA NATJEČAJ I PRAVO SUDJELOVANJA

Na Natječaj se mogu prijaviti hrvatski državljani stariji od 15 godina, osim članova Društva hrvatskih književnika i Hrvatskog drušva pisaca.

Na Natječaj se primaju poetski, prozni i dramski radovi na sva tri hrvatska narječja: kajkavsko, čakavsko i štokavsko.

Sve radove potrebno je poslati poątom u 3 primjerka na adresu:
Hrvatski sabor kulture,
Ulica kralja Zvonimira 17,
10 000 Zagreb
s naznakom za književni natječaj,
najkasnije do 1. travnja 2015.

Uz radove prijavitelji su dužni dostaviti i popunjenu prijavnicu koja je sastavni dio prijave. Prijavnicu možete preuzeti na www.hrk.hr.

Autori poetskih radova na Natječaj mogu poslati do 5 pjesama, poema ili ostalih poetskih oblika. Autori proznih radova na Natječaj mogu poslati 1 prozni rad (pripovijetke ili novele, putopisi, eseji, romani te ostali prozni oblici) do 10 A4 stranica. Autori dramskih tekstova na Natječaj mogu poslati jedan rad u cijelosti, bez ograničenja stranica, a rad treba biti napisan prema formalnim zahtjevima drame.

Jedan autor na Natječaj može poslati radove u sve tri kategorije.

Radovi koji se ąalju na Natječaj ne smiju biti prethodno objavljeni, a dramski tekstovi ni objavljeni ni uprizoreni.

Radovi iz područja stvaralaštva za djecu ne ulaze u konkurenciju Natječaja.

Svi radovi trebaju biti napisani osobnim računalom ili strojopisom, vlastoručno potpisani i ne vraćaju se autorima poslije vrednovanja.

Nepotpune prijave, radovi poslani nakon isteka roka za slanje radova, kao i sve prijave koje nisu u skladu s Pravilima Susreta i propozicijama raspisanog knjiľevnog natječaja neće biti uzeti u razmatranje.

Po završetku Natječaja, Prosudbeno povjerenstvo sastavljeno od eminentnih hrvatskih književnika vrednovat će pristigle radove te odabrati autore koji će na Susretu primiti priznanje, pohvalu ili plaketu Hrvatskog sabora kulture.

Više informacija o Natječaju, prijavama i Susretu hrvatskih zavičajnih književnika pročitajte na službenoj web stranici Hrvatskog sabora kulture www.hrsk.hr.

Scroll to Top
Scroll to Top