Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu

Programom javnih potreba u kulturi Bjelovarsko – bilogorske županije za 2022. financirati/sufinancirati će se slijedeća područja programske djelatnosti:

  • programi likovne, glazbene, glazbeno-scenske i plesne djelatnosti,
  • programi knjižnične, knjižne i nakladničke djelatnosti,
  • programi poticanja i njegovanja tradicijske baštine i razvitka kulturno umjetničkog amaterizma,
  • programi muzejsko – galerijske djelatnosti,
  • programi spomeničke baštine i vjerskih objekata,
  • programi kulturnih manifestacija.

Ukupna planirana vrijednost Javnog poziva za 2022. godinu iznosi od 160.000,00 kuna odnosno 21.235,65 eura. Program/projekt se može financirati u 100% iznosu prihvatljivih troškova programa/projekta, pri čemu potencijalni prijavitelji i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstava.

U slučaju da se predmetni program/projekt ne financira u 100% iznosu iz proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije (u daljnjem tekstu: Županija), prijavitelj je dužan osigurati preostali iznos financiranja do punog iznosa financiranja programa/projekta.

Županija zadržava pravo promjene ukupno odobrenog iznosa ovisno o dinamici punjenja županijskog proračuna.

Rok za prijavu projekta je 14. prosinca 2022. godine.

UVJETE PRIJAVE možete pronaći na službenim stranicama Bjelovarsko-bilogorske županije.

Scroll to Top
Scroll to Top