Izborna Skupština Zajednice kulturno-umjetničkih udruga BBŽ-e

Za Skupštinu predlažemo sljedeći

D n e v n i r e d:

1.Otvaranje Skupštine i pozdravna riječ predsjednice,

2. Izbor radnih tijela Skupštine

– radnog predsjedništva,
– zapisničara,
– 2 ovjerovitelja zapisnika,
– verifikacijske komisije.

3. Podnošenje

a) Izvješća verifikacijske komisije,
b) Izvješća o radu Zajednice kulturno-umjetničkih udruga Bjelovarsko-bilogorske županije za 2013. godinu,
c) Financijskog izvješća Zajednice kulturno-umjetničkih udruga Bjelovarsko-bilogorske županije za 2013. godinu,

4. Rasprava i usvajanje izvješća

5. Predlaganje i izbor kandidata za tijela Zajednice

a) predsjednika Zajednice
b) tajnika Zajednice

6. Prijedlog Programa rada Zajednice i Financijskog plana za 2014. godinu

7. Rasprava i usvajanje predloženih planova

8. Razno

Molimo Vas da se odazovete sjednici Skupštine, a u slučaju spriječenosti opravdate svoj dolazak na tel.221-932 ili pošaljete zamjenu te ovjerenu Odluku o zamjeni.

PREDSJEDNICA ZAJEDNICE
Jadranka Kruljac-Sever, .v.r

Scroll to Top
Scroll to Top