Gradska limena glazba Daruvar 1922.

O glazbenom životu u Daruvaru prije 1. svjetskog rata ne postoji puno zabilježenih podataka. U raznim zapisima može se pronaći spominjanje orkestra pri termalnom lječilištu u kojemu su svirali glazbenici iz šire okoline.

Ne postoji nikakav pisani zapis o tome da je u gradu prije 1. svjetskog rata svirala puhačka glazba. Tada su bili u modi manji mješoviti orkestri.

Nakon 1. svjetskog rata u Daruvar je došao Josef Knytl stariji s obitelji i osnovao orkestar koji je u svojim redovima imao najbolje glazbenike, ne samo iz Daruvara, nego i iz cijele okolice. U daruvarskom su Termalnom orkestru svirali i Václav Říha te poznati češki glazbenik i skladatelj Karel Koleta. Pojedini članovi Termalnog orkestra postaju i članovi upravo novoosnovanog Daruvarskog puhačkog orkestra. Zasluge za osnivanje pripisuju se Franji Golubiću. Prije toga je svirao tri godine u vojnom orkestru te je zbog toga imao dosta glazbenog iskustva. U Daruvaru je najprije osnovao tamburaški sastav u Hrvatskom pjevačkom društvu “Zora“, a u rujnu 1922. za potrebe Hrvatskog sokola mladi puhački orkestar.

U isto je vrijeme osnovan i Vatrogasni puhački orkestar koji je prvi put nastupio u Donjem Daruvaru na svetkovini Dana svetog Florijana.

I Sokolski puhački orkestar po prvi put nastupa početkom 1923.g. te se 1922.g. zbog toga smatra i godinom osnivanja.

Iste 1923.g. u Daruvar je iz tadašnje Čehoslovačke došao Josef Hájek, koji je od Čehoslovačke besede dobio zadatak da osnuje orkestar. U to su vrijeme u Daruvaru već postojala tri orkestra: Vatrogasni, Orkestar Hrvatskog sokola i Orkestar Jugoslavenskog sokola pa nije imalo smisla osnivati još jedan orkestar. U postojećim orkestrima bilo je dosta Čeha pa se Josef Hajek usredotočio na osnivanje mješovitog orkestra. Pojedini glazbenici svirali su istovremeno i u Puhačkom i u mješovitim orkestrima.

Nakon prestanka rada Hrvatskog sokola kao dijela zanatskog i radničkog društva “Zora“, Vatrogasno je društvo 1931.g. kupilo glazbene instrumente od Sokolskog puhačkog orkestra.

Novi Vatrogasni orkestar osnovan je 1931.g. jer je došlo do raspada prijašnjeg. U vrijeme osnivanja ovaj je orkestar posjedovao 25 glazbenih instrumenata, a njihov je dirigent ponovno Franjo Golubić. U razdoblju od 1931. do 1932. g. dirigentom postaje Hugo Riedl, kojega je od 1932. do 1935. g. naslijedio Ludvík Šimek. U to vrijeme Vatrogasni puhački orkestar postaje prvim gradskim orkestrom i redovito nastupa na svim vatrogasnim proslavama u Daruvaru i okolici. Svojim radom obogaćuje tadašnju kulturnu sliku grada. Od 1935. do 1939. g. njegov dirigent je Franjo Matička, a od 1939. do 1946. g. Gusta Volenec. Na početku je Puhački orkestar brojio čak 42 glazbenika, kasnije ih je ostalo samo 12. Nažalost, 1935. g. Puhački orkestar prestaje s radom, a mnogi glazbenici nastavljaju svirati u Vatrogasnom orkestru.

Velike zasluge za osnivanje novog Puhačkog orkestra nakon drugog svjetskog rata pripadaju prvenstveno Vojti Janoti, koji je svirao u daruvarskom Puhačkom orkestru još prije rata. Okupio je oko sebe svoje bivše kolege, mnogi od njih su tijekom rata svirali u vojnim orkestrima. Puhački orkestar je započinjao doslovno od nule jer su glazbenici tijekom rata ostali bez instrumenata, glazbenih materijala, bez vlastitog prostora za sastajanje i vježbanje.

U poslijeratnom je razdoblju posla bilo uistinu puno: Puhački je orkestar svirao na proslavama, na radnim akcijama, ispraćao je omladinske brigade na izgradnju, svirao budnice na proslavama, ispraćao Titovu štafetu, nastupao na svečanim akademijama, ali i ispraćao pokojne na posljednje prebivalište, ne samo u Daruvaru, već i u široj okolici. U ovom je orkestru svirao velik broj glazbenika iz Ljudevit Sela i Gornjeg Daruvara. Ovaj je orkestar djelovao jedno vrijeme u sastavu Radničkog kulturno-umjetničkog društva Vladimira Nazora, nešto kasnije opet postaje Vatrogasni orkestar koji u okviru Vatrogasnog društva svira sve do 1957.g. kada postaje samostalan.

Broj glazbenika u orkestru se postupno povećavao. Od 1946. g. bilo je tri puta organizirano školovanje mladih glazbenika koji su nakon toga i sami nastojali povećati broj mladih glazbenika, ne samo u daruvarskom orkestru, nego i u obližnjim naseljima. Zahvaljujući ovakvoj politici daruvarski je Puhački orkestar imao dosta veliki broj članova. No, prilikom većih obljetnica i proslava dirigent Janota je znao pozvati na ispomoć i glazbenike iz drugih orkestara.

Puhački orkestar je u navedenom razdoblju pripadao među najaktivnija daruvarska kulturno-umjetnička društva.

Od 1960.g., kada Puhački orkestar postaje sekcijom Socijalističkog saveza, mogli su napokon biti riješeni i nekoji problemi koje orkestar sam prije nije mogao riješiti. Dotacijom od Općine i Zajednice općina Daruvar Puhački orkestar je dobio 21 novi glazbeni instrument. Bila je to velika pomoć za orkestar. Stari su instrumenti bili dani na korištenje Češkoj osnovnoj školi Jana Amosa Komenskog u Daruvaru, u kojoj je 1961.g. osnovan Mladi puhački orkestar. Vodio ga je Vojta Janota.

Tijekom šezdesetih godina nekoji su glazbenici prestali svirati u orkestru a na njihovo su mjesto dolazilii novi glazbenici. Puhački orkestar nije posustajao u svom radu. Samo tijekom 1960. g. održao je dvadeset promenadnih koncerata. Nažalost, u slijedećim godinama to nije postalo praksom.

Orkestar je tijesno surađivao i s daruvarskom Čehoslovačkom besedom, ili pojedini članovi kao glazbena pratnja kod opereta. Uspostavljeni su kontakti sa glazbenim sastavima iz Čehoslovačke (Kladno, Hradec Kralové, Kraslice, Pardubice).

Godine 1971. Puhački je orkestar dobio nove odore na dar povodom priprema za obilježavanje 50. godišnjice svoga postojanja.

U okviru proslave Dana komune proslavio je Puhački orkestar 17. rujna 1972. svoj zlatni jubilej. Orkestar je toga dana u termalnom parku organizirao svečani koncert. Proslava i obilježavanje 50. obljetnice daruvarskog Puhačkog orkestra trajala je sve do sljedeće godine. Koncem ožujka 1973. g. u daruvarskom se Češkom domu održavao koncert na kojemu su nastupili: Puhački orkestar Daruvar, gudački orkestar, mješoviti pjevački zbor KUD-a Daruvar, skupina tamburaša te brojni solisti.

Nakon 1972.g., kada je pri Savezu Čeha i Slovaka počeo djelovati kao glazbeni instruktor Jenda Sitta, započeli su s radom puhački orkestri u mnogim našim naseljima. I u Daruvaru su željeli iskoristiti ovu prigodu pa je pri Češkoj osnovnoj školi Jana Amosa Komenskog u Daruvaru ponovno osnovan novi, Pionirski puhački orkestar.

Uvježbavanje Mladog puhačkog orkestra preuzeo je 1974. g. Jaroslav Klubičko. Mladi su glazbenici trebali biti jamstvo da će u Daruvaru uvijek biti dovoljno mladih glazbenika, koji bi prema potrebama mogli upotpuniti gradski Puhački orkestar. Nažalost, mnogi od njih su s vremenom napustili glazbu. Samo su pojedinci, najčešće sa sela, ostali vjerni glazbi.

Početkom osamdesetih godina proživljavao je Puhački orkestar svoje krizno razdoblje uzrokovano prije svega činjenicom da je većina glazbenika bila u visokoj starosnoj dobi.

Tijekom 1979. g. Vojta Janota je u Ljudevit Selu počeo uvježbavati novi Puhački orkestar. Ovaj je orkestar 1984. g. na 2. Smotri puhačkih orkestara u Velikim Zdencima nastupio kao Puhački orkestar Daruvar – Ljudevit Selo. Već tada je započelo spajanje puhačkih orkestara iz Daruvara i Ljudevit Sela. Zahvaljujući tome daruvarski je Puhački orkestar dobio nove snage, no Puhački je orkestar iz Ljudevit Sela, nažalost, prestao s djelovanjem. Pod dirigentskom palicom Vojte Janote ovaj je orkestar nastavio sa svojim aktivnostima i nastupao je na svim manifestacijama u Daruvaru i okolici.

Domovinski je rat djelomično zaustavio aktivnosti orkestra, no odmah nakon njegovog završetka glazbenici su se ponovo okupili i nastavili s radom. Tijekom devedesetih godina iz Puhačeg orkestra su otišli nekoji stariji članovi, no zamijenili su ih mlađi. Orkestar je redovito vježbao u jednom od razreda bivše stare gimnazije. Veliki je gubitak za orkestar bio 1998. g. kada je umro njegov dugogodišnji voditelj i dirigent Vojta Janota. Na njegovo je mjesto nastupio veliki ljubitelj glazbe Josip Ambrož. Kao voditelj orkestra Ambrož djeluje sve do 2001. g. kada vodstvo preuzima prof. Soni Vinković. Za vrijeme njegova djelovanja dolazi do spajanja gradskog Puhačkog orkestra i Puhačkog orkestra Glazbene škole “Bruno Bjelinski“. Na inicijativu na inicijativu mnogih entuzijasta i zaljubljenika u glazbu osniva se 9. srpnja 2006. g. udruga Gradska limena glazba Daruvar 1922. Predsjednik postaje Dalibor Veseli, a od rujna 2006. dirigentsku palicu preuzima mr. Danijel Rajković koji i danas vodi ovaj orkestar.

Problem svake limene glazbe je odgoj novog naraštaja glazbenika. Taj problem zadesio je 2005. g. i glazbu grada Daruvara.

U Puhačkom orkestru se nalazio velik broj starih i bolesnih glazbenika, a samo nekolicina mladih i školovanih. Te godine glazba djeluje u sastavu Pučkog otvorenog učilišta, dotok financija je sve slabiji, raspoloženje glazbenika jako slabo a interes institucija i vodstva grada nikakav. Nastupi glazbe svode se samo na sviranje marševa na manifestacijama u gradu, svakim nastupom sa sve manje glazbenika.

Prijelomni trenutak je nastup na konjičkom maratonu “Bilogora 2005” na kojemu se skuplja jako mali broj glazbenika, jedva dovoljan za održavanje nastupa uz lošu organizaciju. Maraton stiže u večernjim satima i mogućnost sviranja iz nota prava je umjetnost, loš nastup opažaju svi prisutni. Tadašnji kapelnik Soni Vinković izjavljuje da nije zadovoljan radom Puhačkog orkestra i da više nije u mogućnosti brinuti se o organizaciji glazbe te u orkestru ostaje samo kao dirigent.

Lošu situaciju u orkestru zamjećuju i u gradu te je u jesen 2005. g. održano nekoliko sastanaka s gradonačelnikom Zvonkom Cegledijem i dogradonačelnikom Daliborom Rohlikom. Dogovoreno je da se rad glazbe ne smije ugasiti, u glazbu treba uključiti veći broj mladih, osigurati redoviti priljev financija i organizirati se u udrugu. Članovi glazbe na idućem sastanku biraju za novog voditelja orkestra Dalibora Veseli, a prof. Soni Vinković ostaje kao dirigent.

Prvi korak u osnaživanju glazbe je dogovor s ravnateljicom Glazbene škole “Bruno Bjelinski” prof. Vandom Cegledi i prof. Sonijem Vinković o spajanju orkestra škole s gradskim orkestrom odmah nakon zimskih praznika. Na prvoj zajedničkoj probi dolazi do oduševljenja starijih kolega mladim članovima, ali i problema jer sada u orkestru ima i nekih novih instrumenata, a notni materijal to ne pokriva. Glazba još nema riješen pravni status, u proračunu grada nisu planirana sredstva osim za umjetničko vođenje orkestra, dolazi do problema nabave notnog materijala.

Prvi donira Auto Centar Bahnjik i za orkestar kupuje 36 knjižica s notama potrebnih za nastupe u gradu. Bližile su se “Maškare“, a isto tako bližila se i smotra puhačkih orkestara u Daruvarskom Brestovcu, a za nju nismo imali repertoar. Tu nam je pomogao naš sugrađanin Vlado Danijel, službenik u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Pragu, jer je u Pragu pronašao note potrebne za naš orkestar i darovao ih te tako ni 2006. g. orkestar nije izostao sa smotre. Usporedo s umjetničkim radom orkestra tekle su i pripreme oko osnivanja nove udruge.

Dana 9. srpnja 2006. g. na Osnivačkoj skupštini u Gradskoj galeriji na Trgu dr.Franje Tuđmana uz prisutnost članova glazbe i osnivača, gradonačelnika Zvonka Cegledija, predsjednika Vatrogasne zajednice Franje Doležala, predsjednice Češke Besede Ljudevit Selo Drahuške De Bona i novinara Jednote i Radio Daruvara donesena je odluka o osnivanju Gradske limene glazbe Daruvar 1922. Donesen je i prvi statut udruge te izabran predsjednik, potpredsjednik i članovi Upravnog odbora i podnijet zahtjev za upis u Registar udruga Republike Hrvatske.

No, tu brigama orkestru nije kraj jer dirigent prof. Soni Vinković napušta orkestar i dirigentsku palicu predaje novom dirigentu mr. Danijelu Rajkoviću koji se brzo privikava i ostvaruje s orkestrom potpunu suradnju. Uspješno priprema repertoar za prvi božićni koncert u kinu “30. svibnja” 20. prosinca 2006. g. uz goste Zbor Crkve Presvetog Trojstva Daruvar. Iste zime pokreće se i akcija prikupljanja donacija za nove odore, za koje je tridesetak institucija, poduzeća i obrtnika grada Daruvara, županija Bjelovarsko-bilogorske, Virovitičko-podravske i Krapinsko-zagorske prikupilo sredstva potrebna za 35 novih odora. Glazba se u novom ruhu prvi puta predstavlja na svojoj 85. obljetnici. Glazba se prijavljuje i za sredstva iz proračuna Grada Daruvara za 2007. g., odobreno je 28.000,00 kuna, natječe se u INA-i projektom Nabava novih instrumenata za Gradsku limenu glazbu Daruvar 1922., odobreno je 20.000,00 kuna.

U jubilarnoj 2007.g. Gradska limena glazba Daruvar 1922. nastupa na svim manifestacijama u gradu, sudjeluje na županijskoj smotri limenih glazbi u Garešnici, smotri puhačkih orkestara u Daruvarskom Brestovcu. Posvuda svojim muziciranjem plijeni pozornost slušatelja. Surađuje s mažoretkinjama, s njima nastupa na “Terezijani” u Bjelovaru i proslavi Dana Općine Sirač, s Vatrogasnom zajednicom sudjeluje u mimohodu Sv.Florijana, sa Župom Presvetog Trojstva na procesiji Tijelova, sa članicama zbora Župe i s učenicama solo pjevanja Glazbene škole “Bruno Bjelinski”, s Tenom Farkaš i Lucijom Siruček, sa Savezom Čeha…

Gradska limena glazba Daruvar 1922. postaje 2007. g. član Zajednice kulturno-umjetničkih udruga Bjelovarsko-bilogorske županije.

 
Scroll to Top
Scroll to Top