15. smotra koreografiranog folklora Bjelovarsko-bilogorske županije

P R O G R A M :

Od 14:00 sati okupljanje sudionika Smotre u Domu kulture u Bjelovaru

U 16.00 sati početak Smotre
Pozdravni govor organizatora i domaćina Smotre te predstavnika Bjelovarsko-bilogorske županije
~~~~~~
1. CIK „DR. FRANJO TUĐMAN“ Grubišno Polje
„Pjesme i plesovi Bilogore“
Koreograf: Dubravko Kovačević
Glazbena obrada: Ljubomir Stamenić

2. KUD „BJELOVAR“ Bjelovar
„Oj, Ivane, Ivaniću“
koreografija plesova zapadnog brodskog Posavlja
Koreograf: Marijan Janči
Glazbena obrada: Antun Božić

3. KUD „SLOGA“ Đurđic
„Šetnjom po Moslavini“
Koreograf: Valentina Šepak – Molnar

4. HORKUD „GOLUB“ Bjelovar
„Oj, đipi Đuro“ plesovi Bilogore
Koreograf: Dubravko Kovačević

5. ČEŠKA OBEC Bjelovar
„Posvicenji“
Koreograf: Lenka Homolova

6. FA „ZDENAC“ Garešnica
„Ajte cure u kolo igrati“ koreografija Bilogore
Koreograf: Romana Fezi Martinić
Glazbena obrada: Vjekoslav Martinić

7. CIK „DR. FRANJO TUĐMAN“ Grubišno Polje
„Stari splitski plesovi“
Koreograf: Branko Šegović

8. KUD „BJELOVAR“ Bjelovar
„Skupljajte se djevojčice“
koreografija bilogorskih ivanjskih plesova iz okolice Bjelovara
Koreograf: Marijan Janči
Glazbena obrada: Tomislav Cvrtila

9. KUD „SLOGA“ Đurđic
„Splet bunjevačkih plesova“
Koreograf: Valentina Šepak- Molnar

10. HORKUD „GOLUB“ Bjelovar
„Plesovi otoka Korčule“
Koreograf: Branko Šegović

11. ČEŠKA OBEC Bjelovar
„Splet i sousedska“
Koreograf: Lenka Homolova

12. FA „ZDENAC“ Garešnica
„Sad se vidi, sad se zna“ koreografija Podravine
Koreograf: Romana Fezi Martinić
Glazbena obrada: Vjekoslav Martinić

-kraj programa-

OKRUGLI STOL
za voditelje/ice i predsjednike/ice sa selektorom i vodstvom Zajednice KUU BBŽ 15 min nakon završetka programa u prostorijama HORKUD-a „Golub“ Mihanovićeva 6a, Bjelovar

Scroll to Top
Scroll to Top