13. županijska smotra malih vokalnih sastava

Temeljem Pravilnika 16. susreta hrvatskih malih vokalnih sastava, koji bi se trebao održati 23. i 24. 11. 2019. godine u Sisku pravo sudjelovanja na susretu imaju mali vokalni sastavi po preporuci selektora.

Na smotri održanoj u Bjelovaru u kategoriji „Izvorne pučke glazbe“ nastupila je Pjevačka skupina „Hrvatska žena“ Garešnica, a u kategoriji „Folklorni mali sastavi i komorni zborovi“ nastupili su: MVS „MIHE“ Rovišće, Mješoviti vokalni sastav KUD-a Čazma, Gareš’ki kulturni centar – MVS „MedjuWodje“.

Nastup je pratila selektorica Irena Miholić, ispred Instituta za etnologiju i folkloristiku, koja je na okruglom stolu nakon nastupa pohvalila sve skupine te dala svoje mišljenje i smjernice za rad svake pojedine skupine.

Odluku o izboru tko će sudjelovati na 16. susretima hrvatskih malih vokalnih sastava, donijet će naknadno u svom izvješću.

Scroll to Top
Scroll to Top