7. manifestacija ‘Sarmijada i provijada’

Na natjecanje se prijavilo 12 ekipa: Etno fletno Samobor, KUD „Palična“ Severin, HKUU „Trenk“ Nova Gradiška, PS „Tkanica“ Nova Gradiška, …

7. manifestacija ‘Sarmijada i provijada’ Opširnije